Ako Krono Original® zákazník sa môžete spoľahnúť na to, že Vaša laminátová podlaha je vyrábaná v súlade s ekologickými, sociálnymi a ekonomickými princípmi trvale udržateľného lesného hospodárstva.

Laminátovú podlahu Krono Original® tvorí z 90 % drevo. Na výrobu laminátových podláh Krono Original® sa používa výlučne drevo z domácich a udržateľne obhospodarovaných lesov. Zaručujú to certifikáty PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) a FSC® (Forest Stewardship Council).